Huisregels

Hieronder vind je onze huisregels. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

BRANDVEILIGHEID
Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik bij brand nooit de liften.

FOTO’S/FILMOPNAMES
Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Er kunnen in ons bedrijf ook tijdens besloten evenementen, foto’s en filmopnamen gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van ons bedrijf ga je hiermee stilzwijgend akkoord.

EIGENDOMMEN
Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen dien je bij ons in te leveren.

HANDEL IN GOEDEREN
Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling.

KLACHTEN
Wanneer je klachten van welke aard ook hebt, kun je deze bij ons management melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, zoniet vervalt je klachtrecht.

ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

WAPENS
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

VERBANDTROMMEL
Bij de receptie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

VERDOVENDE MIDDELEN
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij je hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

CONSUMPTIES
Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Indien je nog aan het verkeer moet deelnemen, drink dan met mate. Wij bellen graag een taxi voor je.

VERBODEN TE ROKEN
Indien wij beboet worden door de overheid vanwege een gast die niet op een rokersplek rookt, zullen wij dit op de betreffende roker verhalen.