Philip Lamers en Lydia Baloe over het einde van Stichting Gooiland Theater

Ruim een maand geleden luidde Stichting Gooiland Theater de noodklok toen bleek dat Gemeente Hilversum niet langer het theater financieel zou steunen. Het heeft geleid tot veel hartverwarmende reacties, maar uiteindelijk is er geen oplossing gevonden om de culturele programmering Gooiland Theater voort te laten bestaan. Daarom valt het doek definitief. Het gaat eigenaar Philip Lamers en algemeen directeur Lydia Baloe na aan het hart.

“Gooiland is in 1936 neergezet als ‘gastvrijheidsmachine’, om in termen van de architect Jan Duiker te blijven. Voor ons staat het als een paal boven water dat daar ook een theater bij hoort”, aldus Lydia, “Maar dat moet dan wel een theater zijn met een volwaardige programmering, met minstens 40 of 50 afwisselende voorstellingen per seizoen. Daarnaast moet je voldoende kunnen investeren in marketing, techniek en samenwerkingen met externe partijen.”

Belang van authentiek theater
Vier jaar geleden heeft Philip een aparte stichting opgezet, Stichting Gooiland Theater, om deze brede culturele programmering kunnen bieden. Dit kon echter nooit zonder financiële steun van de gemeente en bijdragen vanuit de evenementenlocatie. Philip Lamers: “Als je als theater rond wilt komen en het is niet mogelijk om commercieel actief te zijn met bijvoorbeeld een eigen restaurant, dan heb je donaties nodig. Dit hebben wij afgelopen jaar uitvoerig besproken met de gemeente. Wij hebben geprobeerd de gemeente te overtuigen van het belang van ons authentieke theater.”

Dit resulteerde bij de gemeente in een onderzoek, in opdracht van oud-wethouder Wimar Jaeger, naar een aparte stichting die de programmering van voorstellingen op meerdere locaties in Hilversum zou verzorgen. Deze stichting zou er in 2019 al komen en Gooiland zou daarbij een grote rol krijgen. Uiteindelijk is er onvoldoende draagvlak geweest voor deze stichting bij het college van burgemeester en wethouders en de Raad voor Cultuur.

Hartverwarmende reacties
Een grote teleurstelling voor Gooiland. Philip: “Toen we een maand geleden hoorden dat we geen financiële steun meer zouden krijgen, deed dat enorm veel pijn. Vanaf het begin hebben we er zoveel liefde en energie in gestoken om het prachtige theater voor Hilversum voort te zetten. Dit deden we naast onze werkzaamheden voor de evenementenlocatie en het hotel. Ondanks alle gesprekken, ziet de gemeente dit niet in. Ten slotte hebben we Hilversummers opgeroepen om mee te denken. Dit heeft ons heel veel hartverwarmende reacties opgeleverd. Echt geweldig! Helaas is hier niets concreets uit voortgekomen, waarmee we als theater verder kunnen.”

Vragen aan het college
De noodklok werd ook gehoord in de Hilversumse politiek en dat resulteerde in vragen van de CDA-fractie aan het college. Philip: “We waren enorm verheugd dat het CDA vragen ging stellen. Echter, via de media vernamen we achteraf dat de gemeente geen vertrouwen had in onze kennis en kunde. Hier zijn we erg door verrast en teleurgesteld over, omdat we dit zelf nooit terug hebben gekregen van de gemeente. We hebben hier ook veel vragen over gekregen vanuit Hilversummers. Het doet absoluut geen recht aan de enorme professionaliseringsslag die we hebben gemaakt in de afgelopen twee jaar, met verbouwingen, een nieuwe directie en grote namen in onze programmering. Ons voorstel om te komen vertellen over onze plannen, visie en ontwikkelingen is echter nooit beantwoord.”

Verwarring over bedrag financiële steun
In de media is nog een onjuistheid verspreid over het theater. Lydia: “Dat wil ik heel graag rechtzetten. In onder meer de Gooi- en Eemlander van 27 maart jl. staat dat wij voor het theaterseizoen 2019-2020 een subsidie van 167.705 euro hebben ontvangen van de gemeente. Dit klopt niet. Dit bedrag hebben wij gecommuniceerd richting de gemeente als totaalbedrag dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering van het theater. Van de gemeente hebben wij 52.544 euro subsidie ontvangen. Het overige bedrag legden wij bij vanuit de evenementenlocatie.”

Centrale evenementenlocatie met hotel
Dit gezegd hebbende, wil Lydia zich blijven richten op de toekomst. Gooiland profileert zich als evenementenlocatie met hotelfaciliteiten. Dit sluit haarfijn aan op de wens van de gemeente om meer bezoekers naar Hilversum te krijgen. Lydia: “Met maar twintig minuten reistijd vanaf Amsterdam en Utrecht is Gooiland een aantrekkelijke overnachtingslocatie voor (inter)nationale bezoekers. Tegelijkertijd is onze centrale en goed bereikbare locatie perfect voor zakelijke evenementen. Daarnaast richten we ons op dagjes- en weekendtoeristen door arrangementen met fietsverhuur, museumbezoek en diners op te zetten met lokale partners.”

Uitzondering verplaatste voorstellingen door coronavirus
De voorstellingen die wij hebben moeten annuleren vanwege het coronavirus hebben wij nagenoeg allemaal kunnen verplaatsen naar een later moment in 2020 of naar 2021. Uiteraard gaan deze voorstellingen nog wel gewoon door. Een ieder die hiervoor kaarten had gekocht is hierover geïnformeerd door het NTK.